ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Jambacopy είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.jambacopy.gr  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές

Η Jambacopy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Jambacopy δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στην ιστοσελίδα μας  jambacopy.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Jambacopy δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Επιπροσθέτως, δε φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με τη λειτουργία, ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα  jambacopy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε σφραγισμένες συσκευασίες. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπό μας, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Το ηλεκτρονικό κατάστημα jambacopy.gr δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση από την εκάστοτε μεταφορική υπηρεσία. Τέλος, δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις παραλαβών στην αποθήκη λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Ασφάλεια συναλλαγών και Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας, και τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και οι συναλλαγές σας, είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας όσο συχνά και όποτε το επιθυμεί. Προτείνεται η χρήση ισχυρών κωδικών καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δε σας ικανοποιούν, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται. Για ειδικές παραγγελίες προϊόντων που δεν κρατούνται σε απόθεμα στην αποθήκη μας, κρίνεται απαραίτητη η προκαταβολή ή/και προπληρωμή του ποσού.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
  2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να μας καλέσετε και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
  3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@jambacopy.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
  4. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας.

Ειδικές παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί από τους προμηθευτές μας και βρίσκονται σε μεταφορά προς την αποθήκη μας, δε δύναται να ακυρωθούν.

Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στις παρακάτω περιπτώσεις.

Ελαττωματικό προϊόν

Αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, και ακολουθήστε τις οδηγίες μας για την αντικατάστασή του. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν από τον κατασκευαστή του, θα σας αποστείλουμε άμεσα αντικατάστασή του με νέο προϊόν.Αν το προϊόν δεν αποδειχθεί ως ελαττωματικό μετά τον έλεγχο, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη και βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Λάθος παραγγελίας πελάτη

Σε περίπτωση λάθους παραγγελίας, συνετό θα ήταν να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να αντικατασταθεί το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του εργοστασιακή συσκευασία, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο δείγμα παραβίασης της. Δε γίνονται δεκτές επιστροφές που αφορούν προϊόντα κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Παρακαλούμε, πριν αποστείλετε την παραγγελία σας, όπως ελέγξετε για την ορθότητα αυτής. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αλλαγής προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

Λάθος εκτέλεση παραγγελίας από την Jambacopy

Σε περίπτωση που εκ λάθους της εταιρείας μας ή του προμηθευτή αποσταλεί λάθος προϊόν ή φαίνεται να μην ταιριάζει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να επιλύσουμε το ζήτημα. Μην προσπαθήσετε να κάνετε καμία κίνηση εγκατάστασης ή τροποποίησης του προϊόντος, καθώς έπειτα δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιστροφή του. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αλλαγής επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Όροι επιστροφής

Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να πληρούν όλους τους παρακάτω όρους.

Να αποστέλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Να βρίσκονται στην αρχική τους εργοστασιακή συσκευασία και κατάσταση όπως ακριβώς τα παραλάβατε. Στην περίπτωση λάθους παραγγελίας πελάτη ή λάθους εκτέλεσης, επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα δείγμα παραβίασης της συσκευασίας. Εάν λείπει η αρχική εργοστασιακή συσκευασία ή είναι αλλοιωμένη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, δεν είναι εφικτό να πιστωθεί το προϊόν.
Η επιστροφή προϊόντος πρέπει να γίνει μόνο με την συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία ACS Courier. Επιστροφές με αποστολή μέσω άλλων εταιρειών ταχυμεταφοράς ή ΕΛ.ΤΑ. δε γίνονται δεκτές.
Το προϊόν θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου εάν δεν πληροί τους όρους χρήσης.

Εξαίρεση: Όσον αφορά συναλλαγές στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός Ελλάδας, η δωρεάν επιστροφή και επαναποστολή δεν καθίσταται δυνατή. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η επιστροφή προϊόντος μπορεί να γίνει με όποια μεταφορική εταιρεία επιλέξει ο πελάτης και η επαναποστολή γίνεται με την συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία. Οι όροι επιστροφής, σχετικά με το χρονικό περιθώριο και την κατάσταση της συσκευασίας και του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 328 851 ή στο email sales@jambacopy.gr.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

Φωτογραφίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και ενδέχεται, ιδίως στην περίπτωση των συμβατών αναλωσίμων όπου η εμφάνιση ποικίλλει ανά κατασκευαστή, να διαφέρουν από το προϊόν που θα παραλάβετε.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Jambacopy και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας είτε πρόκειται για ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του διαδικτυακού μας ιστότοπου είτε για τηλεφωνική, δεσμεύεστε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.
Συμφωνείται ότι για κάθε τυχόν διαφορά που προκύψει αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.