Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Jambacopy είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.jambacopy.gr  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές

Η Jambacopy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Jambacopy δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στην ιστοσελίδα μας  jambacopy.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Jambacopy δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Επιπροσθέτως, δε φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με τη λειτουργία, ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα  jambacopy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε σφραγισμένες συσκευασίες. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπό μας, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Tο ηλεκτρονικό κατάστημα jambacopy.gr δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση από την εκάστοτε μεταφορική υπηρεσία. Τέλος, δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις παραλαβών στην αποθήκη λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Ασφάλεια συναλλαγών και Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας, και τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και οι συναλλαγές σας, είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας όσο συχνά και όποτε το επιθυμεί. Προτείνεται η χρήση ισχυρών κωδικών καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δε σας ικανοποιούν, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται. Για ειδικές παραγγελίες προϊόντων που δεν κρατούνται σε απόθεμα στην αποθήκη μας, κρίνεται απαραίτητη η προκαταβολή ή/και προπληρωμή του ποσού.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
    2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το 2610 328 851 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
    3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2610 328 851 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@jambacopy.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
    4. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας.

Ειδικές παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί από τους προμηθευτές μας και βρίσκονται σε μεταφορά προς την αποθήκη μας, δε δύναται να ακυρωθούν.

Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στις παρακάτω περιπτώσεις.

Ελαττωματικό προϊόν

Αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, και ακολουθήστε τις οδηγίες μας για την αντικατάστασή του. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν από τον κατασκευαστή του, θα σας αποστείλουμε άμεσα αντικατάστασή του με νέο προϊόν.Αν το προϊόν δεν αποδειχθεί ως ελαττωματικό μετά τον έλεγχο, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη και βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Λάθος παραγγελίας πελάτη

Σε περίπτωση λάθους παραγγελίας, συνετό θα ήταν να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να αντικατασταθεί το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του εργοστασιακή συσκευασία, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο δείγμα παραβίασης της. Δε γίνονται δεκτές επιστροφές που αφορούν προϊόντα κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Παρακαλούμε, πριν αποστείλετε την παραγγελία σας, όπως ελέγξετε για την ορθότητα αυτής. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αλλαγής προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

Λάθος εκτέλεση παραγγελίας από την Jambacopy

Σε περίπτωση που εκ λάθους της εταιρείας μας ή του προμηθευτή αποσταλεί λάθος προϊόν ή φαίνεται να μην ταιριάζει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να επιλύσουμε το ζήτημα. Μην προσπαθήσετε να κάνετε καμία κίνηση εγκατάστασης ή τροποποίησης του προϊόντος, καθώς έπειτα δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιστροφή του. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αλλαγής επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Όροι επιστροφής

Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους.

Να αποστέλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Να βρίσκονται στην αρχική τους εργοστασιακή συσκευασία και κατάσταση όπως ακριβώς τα παραλάβατε. Στην περίπτωση λάθους παραγγελίας πελάτη ή λάθους εκτέλεσης, επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα δείγμα παραβίασης της συσκευασίας. Εάν λείπει η αρχική εργοστασιακή συσκευασία ή είναι αλλοιωμένη κατ’οποιονδήποτε τρόπο, δεν είναι εφικτό να πιστωθεί το προϊόν.
Η επιστροφή προϊόντος πρέπει να γίνει μόνο με την συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία ACS Courier. Επιστροφές με αποστολή μέσω άλλων εταιρειών ταχυμεταφοράς ή ΕΛ.ΤΑ. δε γίνονται δεκτές.
Το προϊόν θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου εάν δεν πληροί τους όρους χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 328 851 ή στο email info@jambacopy.gr.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

Φωτογραφίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και ενδέχεται, ιδίως στην περίπτωση των συμβατών αναλωσίμων όπου η εμφάνιση ποικίλλει ανά κατασκευαστή, να διαφέρουν από το προϊόν που θα παραλάβετε.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Jambacopy και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης.

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς:

Εκτέλεση των παραγγελιών σας

Για να διεκπεραιώνουμε  τις παραγγελίες σας και για την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
Το όνομα, επίθετο, διεύθυνση, περιοχή και για επιχειρήσεις επιπλέον επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, για την διαδικασία της τιμολόγησης  και ώστε να γνωρίζει η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς τον τόπο παράδοσης και το αρμόδιο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να το παραδώσει.
Τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας ή για  ενδεχόμενη επικοινωνία με την  εταιρεία μεταφοράς με μοναδικό σκοπό την παράδοση της παραγγελίας σας.
Την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την εξέλιξη της  παραγγελίας σας και τα παραστατικά σας.
Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

Newsletter, προσφορές και ενημερώσεις                                                                     

Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων .

Δημιουργία λογαριασμού μέλους

Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο ορισμός του προσωπικούς κωδικού πρόσβασής σας. Οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών είναι απόρρητοι και δεν αποκαλύπτονται σε εμάς, τους γνωρίζετε μόνο εσείς. Σε περίπτωση απώλειας κωδικού πρόσβασης μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Εξατομικευμένη επικοινωνία

Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων ή προσφορών που μας έχετε αιτηθεί, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Jambacopy  δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών ούτε αποθηκεύονται στα συστήματα της. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.|

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε, να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε αυτό ζητηθεί.

Δικαίωμα στη λήθη
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων  όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο κλπ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται και μέχρι να γίνει επαλήθευση, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για την άσκηση νομικών αξιώσεων, ή όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας αιτηθείτε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφ’ όσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να μας καλέσετε στο (+30) 2610 328 851 ή να μας στείλετε email στο info@jambacopy.gr

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 

Διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα αυτός είναι ενεργός και δεν έχετε αιτηθεί την διαγραφή του. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτής και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (unsubscribe) που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Εφόσον είναι αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Jambacopy εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για τα Cookies

Τι είναι τα Cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer,  κλπ.), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Τα  “cookies” χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Χρήση των Cookies:
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε την χρήση cookies.
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
Google Analytics, Google Adwords, DoubleClick (Google), Skroutz Analytics
Μέσω αυτών των εφαρμογών, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης, τα οποία καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου της εκάστοτε εταιρείας. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τις προβολές της ιστοσελίδας μας και των επιμέρους προϊόντων της και μας βοηθούν να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις που να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες.                    Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και την λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. 
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Η πρόσβασή σας σε άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Jambacopy δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων.

Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων.
Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να μην βλάπτουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του ιστότοπου και να μην παραβιάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας είτε πρόκειται για ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του διαδικτυακού μας ιστότοπου είτε για τηλεφωνική, δεσμεύεστε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.
Συμφωνείται ότι για κάθε τυχόν διαφορά που προκύψει αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.