ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς:

Εκτέλεση των παραγγελιών σας

Για να διεκπεραιώνουμε  τις παραγγελίες σας και για την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
Το όνομα, επίθετο, διεύθυνση, περιοχή και για επιχειρήσεις επιπλέον επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, για την διαδικασία της τιμολόγησης  και ώστε να γνωρίζει η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς τον τόπο παράδοσης και το αρμόδιο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να το παραδώσει.
Τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας ή για  ενδεχόμενη επικοινωνία με την  εταιρεία μεταφοράς με μοναδικό σκοπό την παράδοση της παραγγελίας σας.
Την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την εξέλιξη της  παραγγελίας σας και τα παραστατικά σας.
Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

Newsletter, προσφορές και ενημερώσεις

Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων .

Δημιουργία λογαριασμού μέλους

Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο ορισμός του προσωπικούς κωδικού πρόσβασής σας. Οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών είναι απόρρητοι και δεν αποκαλύπτονται σε εμάς, τους γνωρίζετε μόνο εσείς. Σε περίπτωση απώλειας κωδικού πρόσβασης μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Εξατομικευμένη επικοινωνία

Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων ή προσφορών που μας έχετε αιτηθεί, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

Στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Jambacopy  δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ούτε αποθηκεύονται στα συστήματα της. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε, να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε αυτό ζητηθεί.
Δικαίωμα στη λήθη
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων  όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο κλπ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται και μέχρι να γίνει επαλήθευση, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για την άσκηση νομικών αξιώσεων, ή όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας αιτηθείτε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.
Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 

Διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα αυτός είναι ενεργός και δεν έχετε αιτηθεί την διαγραφή του. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτής και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (unsubscribe) που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Εφόσον είναι αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Jambacopy εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για τα Cookies

Τι είναι τα Cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer,  κλπ.), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Τα  “cookies” χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Χρήση των Cookies:
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε την χρήση cookies.
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
Google Analytics, Google Adwords, DoubleClick (Google), Skroutz Analytics
Μέσω αυτών των εφαρμογών, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης, τα οποία καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου της εκάστοτε εταιρείας. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τις προβολές της ιστοσελίδας μας και των επιμέρους προϊόντων της και μας βοηθούν να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις που να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες.
Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και την λειτουργικότητα του ιστότοπου.                   

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Η πρόσβασή σας σε άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Jambacopy δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων.

Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων.
Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να μη βλάπτουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του ιστότοπου και να μην παραβιάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα.